Skip to content
тесар

Չոր տրանսֆորմատորներ լրալցված մեկուսացմամբ 6(10)-35կՎ լարման, 100կՎԱ մինչև  20ՄՎԱ հզորությամբ: Կիրառվում են ինչպես բնակելի և հասարակական նշանակության օբյեկտների այնպես էլ արտադրական և հատուկ նշանակության ոլորտներում: Էկոլոգիական տեղանկյունից  հանդիսանում են մաքուր արտադրանք և համապատասխանում են եվրոպական  EU 548/2014 կարգավորմանը, հրդեհավտանգ չեն և չեն պահանջում հատուկ սպասարկում:

Յուղային հերմետիկ և ընդարձակիչողվ տրանսֆորմատորներ  6(10)կՎ լարման, 100կՎԱ մինչև 10ՄՎԱ հզորությամբ:

Հնարավոր է տրանսֆորմատորները պատվիրել ինչպես ստանդարտ կոմպլեկտավորման, այնպես էլ ըստ նշանակության՝ համալրելով օդափոխության և պաշտպանության, փակ մետաղական կարկասում  տեղակայման և այլ կոմպոնենտներով:

Play Video