TESAR (Իտալիա) – պաշտոնական ներկացուցչի հավաստագիր

SAREL (Իտալիա) – պաշտոնական ներկացուցչի հավաստագիր

Ինթեք Էլեկտր ՍՊԸ Էլեկտրական շին-մոնտաժային աշխատանքների իրականացման լիցենզիա

HYUNDAI (Կորեա) – պաշտոնական ներկացուցչի հավաստագիր

VISA (Իտալիա) – պաշտոնական ներկացուցչի հավաստագիր

SAREL (Իտալիա) – պաշտոնական ներկացուցչի հավաստագիր

ORTEA (Իտալիա) – պաշտոնական ներկացուցչի հավաստագիր

SAREL (Իտալիա) – պաշտոնական ներկացուցչի հավաստագիր