Skip to content

Նախագծային աշխատանքներ

  • 6/10/35կՎ Էլեկտրակայանների և ենթակայանների էլեկտրական մաս
  • Էլեկտրական տեղակայանքներ և ավտոմատ կառավարման համակարգեր.
  • Գլխավոր և բաշխիչ վահաններ,
  • 10/0.4կՎ էլեկտրասնուցման և մալուխային տնտեսության համակարգեր
  • Հողանցման և շանթապաշտպանության համակարգեր

Պատվիրել ծառայություն

+374 (95) 10 67 77

Մեր բարձրակարգ մասնագետները լավագույնս կսպասարկեն Ձեզ:

Play Video